Jdi na obsah Jdi na menu
 


W jaki sposób powstała religia

 

abraham.jpgizak.jpg

Już wstarożytnych czasach rodzaj ludzki chciał znaleźć przyczyny naturalnych zjawisk, chciał się dowiedzieć, w jaki sposób są zarządzane i regulowane stałe zasady świata i natury.
Ludzkość obawiała się (dla niej) niezrozumiałych siły i zjawisk, i zacząła wielbić i czcić te zjawiska, ludzie na przykład w dawnych czasach czcili Słońce, gwiazdy i różne bożki.
Stąd powstały pogańskie religie, bałwochwalstwa i wielobóstwa (politeizmy) ¹.

Minęło wiele lat, niż
przyszedł na świat Awram, nasz praojciec, którego Pismo Święte nazywa jak אברהם העברי Awraham Ha-Iwri, to oznacza Awraham z tej strony rzeki (Eufrat), który opuścił na polecenie Boga swoje mieszkanie i domu ojca, i odszedł do ziemi Kanaan.

Awram jako pierwszy rozpoznał Jedynego Boga ², Stwórcę nieba i ziemi, i ustawił sobie za cel głoszenie monoteizmu, jak mówi nam Pismo Święte:

I wzywał imienia Wiecznego. (1M 12:8)
 
וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה

¹ Różne formy bałwochwalstwa i wielobóstwa są praktykowane również dziś, są narody i plemiona, które nie mają pojęcia o monoteizmie.

² Era politeizmu powstala
po pomieszaniu języków podczas budowania wieży Babel, do tego czasu Adam i Noe wyznawali monoteizm. Po zbudowaniu wieży Babel ludzkość wpadła w herezje i bałwochwalstwo.

 

Abram był prawowitym i sprawiedliwym człowiekiem, który podążał za Stwórcą i z tego powodu został nagrodzony - za swoją wierność dostał możliwość prorokowania.

Bóg zawarł z Abramem i jego potomstwem wieczną umowe בּרית עולם brit olam, i rozkazał mu wykonywać w wieku 8 dni obrzezanie מילה mila każdego, kto ma płeć męską.

Obrzezanie jest fizycznym znakiem tej umowy.

Po zawarciu tej umowy Abram (już jako Abraham) otrzymał od Boga zapewnienie, że on i jego potomkowie uzyskają ziemię Kanaan jako dziedzictwo.

Syn Abrahama Izaak i wnuk Abrahama Jakow (później Izrael), poszli za nauką ich ojca i dziadka, i tak samo jak Abraham, byli sprawiedliwymi i pobożnymi ludzmi.

Również oni zostałi nagrodzeni i dostali mozliwość prorokowania i ochronę Boga.

 

jakob.jpg

Dwunastu synów Jakowa stali sie założycielami dwunastu pokoleń Izraela1.
 
Jakow był zmuszony w czasie głodu w Kanaanie przejść do Egiptu, gdzie jego syn Josef był najwyższym po faraonu.
 
Minęło 220 lat i rodzina Jakowa wzrosła z 70 osób do narodu obejmującego 600 000 dorosłych mężczyzn.
 
Egipcjanie zaczęli się martwić o swoją przyszłość, gdy widzieli że potomkowie Jakowa bardzo i szybko rosną.
Z tego powodu zacząłi uciskać potomków Jakowa, zmusili ich do wykonywania prac niewolników, i na koniec nakazali położnym zabić każdego chłopca.
 
W ten sposób nasi przodkowie krok po kroku popadali w ciężką niewole.
Zniewoleni Izraelici modlili się do Boga swoich przodków, do Boga Abrahama, Izaaka i Jakowa o wyzwolenie z tej nieznośnej niewoli:
 
Po długim czasie umarł król egipski; Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakowem. (2M 2:23-24)
 
Bóg wysłuchał modlitwy i skargi Izraela i posłał proroka - naszego nauczyciela Mojżesza aby wyzwolić potomków Jakowa:

Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. (2M 3:9-10)
 

mojz.jpgpesach.jpg

 

W tym czase Mojżesz pojawił się przed Faraonem w imię Wiecznego, wyzwolił Izraela z pomocą dziesięciu plag Boga z egipskiej niewoli, i poprowaził potomków praojca Jakowa ku górze Synaj.
Na górze Synaj dał Bóg Mojżeszowi Dziesięć Przykazań עשרת הדברים aseret hadewárím.
 

miskan.jpg

Stamtąd Bóg wysłał ich do ziemi Kanaan, która obiecał praojcu Abrahamowi.
Przed wejściem do ziemi Kanaan, podczas 40-letnią podróży przez pustynię dał Bóg Mojżeszowi reszte przepisów, zawartych w księdze Prawa Mojżeszowowego Tórat Mósze תּורת משׁה, która składa się z pieciu ksiąg napisanych przez Mojżesza.
 
1 Przypuszcza się, że studenci Prawa Bożego mają znajomość podstawowych biblijnych opowieści i historii. Uczniowie powinny być krok po kroku zaznajomieni z samej Biblii; mają przeczytać rozdziały Pisma Świętego, które są wymienione w wykładach.

archa.jpg

My karaimi - potomkowie praojca Abrahama i Ludu Izraela, wyznajemy Prawo Mojżeszowe.

Termin karaim pochodzi z rdzenia hebrajskiego czasownika קרא karo czytać, słowo קראי karai jest w liczbie pojedynczej i oznacza czytający, tj. osobę, która podąża z Pismem Świętym, i słowo קראים karaim jest w liczbie mnogiej i oznacza czytający, tj. ludzie, którzy podążają z Pismem Świętym.
 
My również nazywamy siebie jako בּני מקרא Benej Mikra, tj. Synowie Pisma Świętego.
My karaimi uznajemy tylko Pismo Święte bez jakichkolwiek komentarzy, dodatków lub uzupełnień, chronimy Prawo Mojżeszowe w formie, tak jak było znane Ludowi Izraela przed napisaniem Talmudu.
 
Oznaczenie קראים karaim zaczęliśmy używać w czasie tworzenia Talmudu, abyśmy odróżnili się od talmudystów.
 
Talmudysci wierzą, że na górze Synaj dał Bóg Mojżeszowi obok napisanego Prawa również coś jak prawo ustne, które talmudisci nazywają jako תורה שׁבּעל פּה Tora szebeal pe.
Talmudisci twierdzą, że to prawo ustne było przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie.
Po czasie zaczęli się talmudisci bać, że prawo ustne będzie zapomniane, i z tego powodu spisali to prawo ustne i ujednolicili pod nazwą משׁנה Miszna.
Później talmudisci dołączyłi do Miszny jej interpretacje - Talmud.
Wyznawcy tego religijnego ruchu nazywamy jako talmudści.
 
My karaimi nie wierzymy w to tak zwane prawo ustne, ponieważ nie ma wsparcia w Piśmie Świętym, iz tego powodu nie uznajemy pracy rabinów - Talmudu.
 
Religijne nauki karaimów i talmudystów są bardzo różne, one są de facto jako dwie różne religie.
Wielkie różnice religijne są powodem, dlaczego na przykład były i są małżeństwa między karaimami i talmudystami bardzo rzadkie.