Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pierwsze przykazanie

 

Hadáwár háriszón  הדּבר הראשׁוֹן

Ja jestem Wieczny, twój Bóg, ja cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (2M 20:2)

Pytanie: Co nakazuje nam pierwsze przykazanie?
Odpowiedź: Pierwsze przykazanie nakazuje nam wierzyć w istnienie Boga, tj. w sam najwyższy byt duchowy, który stworzył wszystko, który ma doskonałe umiejętności i który rządzi i zarządza losem wszystkich stworzeni.
 
Ponadto, pierwsze przykazanie każe nam wierzyć, że Bóg jest Jedyny, Wieczny, Bezcielesny, Niezmienny, Wszechobecny, Najmądrzejszy, Sprawiedliwy, Święty i Szlachetny.
 

sinai1.jpg

 
Wszystkie powyższe wspomniane cechy Boga wiemy z następujących wersetów Pisma Świętego:
 
O Bogu Stwórcy
 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (1M 1:1)
 
To Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka, Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom. (Iz 45:12)
 
O Jedynosci Boga
 
Słuchaj, Izraelu, Wieczny jest naszym Bogiem, Wieczny jest jedyny. (5M 6:4)
 
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Wieczny jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. (5M 4:39)
 
O doskonałości Boga
 
Któż jest pośród bogów równy Tobie, Wieczny, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający! (2M 15:11)
 
O Wieczny, nie ma podobnego Tobie i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co słyszeliśmy na własne uszy. (1 Krn 17:20)
 
O władzy Boga
 
Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia. (5M 32:39)
 
Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Wieczny, czynię to wszystko. (Iz 45:7)
 
Wieczny jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. (Ps 145:9)
Powyższymi wspomnianymi wersetami podkreśliliśmy cechy, które Pismo Święte przypisuje Bogu.
Z tego powodu, jeśli chcemy zadowolić Boga, musimy naśladować jego właściwości; swoiście: czcić i kochać Boga za wszystkie Jego dobro i wszystkie Jego błogosławieństwa.
 
Powinniśmy się wzajemnie kochać się, jako stworzenia i jako dzieci jednego Ojca, jak mówi prorok Malachiasz:
 
Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?
(Mal 2:10)

Dlatego musimy być prawowici i miłosierni, i musimy starać się czynić dobro a unikać zła i być jak Stwórca:

Miłosierni חנוּן chanún, współczujący רחוּם 
rachúm, cierpliwi ארך אפּים erech apaím i duzi naszym miłosierdziem i prawdą רב חסד ואמת raw chesed weemet.