Jdi na obsah Jdi na menu
 


Piąte przykazanie

 

Hadáwár hachamíszí  הדּבר החמישׁי

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Wieczny, Bóg twój, da tobie. (2M 20:12)

Pytanie: Co nakazuje nam piąte przykazanie?

Odpowiedź:
 
Piąte przykazanie nakazuje, żeby dzieci kochaly swoich rodziców, żeby rodziców szanowaly i czciły, i żeby dzieci dały swoim rodzicom najbardziej możliwą opieke. Obowiązki wynikające z tego przykazania są takie: zachowywać się z szacunkiem do rodziców , być posłusznym rodzicom, opiekować się rodzicami i dbać o rodziców, zrobić wszystko dla zadowolenia rodziców, wypełnić wolę rodziców podczas ich życia i także po ich śmierci (zgodnie z woli), modlić się o zdrowie swoich rodziców podczas ich życia, i po ich śmierci o pokoj ich dusz - זכר zecher. Starać się być zawsze dziećmi, które są godne swoich rodziców, dziecmi, które czynią swoich rodziców szczęśliwymi podczas ich życia, i po ich śmierci zachowawają ich pamięć.
 
 
Pytanie: Co dalej nakazuje nam piąte przykazanie?

Odpowiedź:
 
Określenie ojciec obejmuje również znaczenie władca - ojciec swoich poddanych, jak ojcowie nazywają się również przywódcy plemion i klanów, duchowi przywódcy, z tego wynika:

1.Obowiązek kochać i szanować władca, być posłuszny jego woli i jego prawam, śledzić ich, być lojalnym poddanim, który jest oddany władcu duszą i ciałem.
 
2.Obowiązek zachowywać się z szacunkiem i być posłusznym do przywódców, do strażników prawa i i sprawiedliwości, czcić, szanować i słuchać naszych nauczycieli i starszych.

Piąte przykazanie potwierdzają następujące wersety Pisma Świętego:

Każdy z was będzie szanował matkę i ojca.
(3M 19:3)

Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką. A cały lud powie: Amen. (5M 27:16)

Synu mój, słuchaj napomnień ojca i nie odrzucaj nauk swej matki.
(Prz 1: 8)

Synu mój, lękaj się Boga i króla, nie łącz się z tymi, co myślą inaczej. (Prz 24:21)
Prawe usta królowi są miłe, uczciwie mówiących on kocha(Prz 16:13)

Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Wieczny! (3M 19:32)