Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Mesjaszu

 

Al haMászíach  על המשׁיח

Prorocy często powtarzaja, że umowy zawarte za naszych przodków
Abrahama, Izaaka i Jakowa, nigdy nie będą anulowane, a ich potomków Bóg na koniec zgromadzić i zwróci ich do Ziemi Obiecanej.

Prorocy obiecują, że zgromadzenie i powrót Ludu Izraela do ich kraju wykona Mesjasz Mászíach משׁיח, namaszczony przez Boga.
 

sinai1.jpg

 
Ten okres będzie dla ludzkość czasem szczęścia: w tym czasie zniknie niesprawiedliwość i kłamstwo, i będzie rządzić prawda i sprawiedliwość.
Ludzkość pozbędzie się wszystkich uprzedzeń i przesądów, będą żyć w pokoju, będą wyznawać jedną wiarę i wierzyć w Jedynego Prawdziwego Boga.
Cała ludzkość będzie jako jedna rodzina, jako dzieci jednego Ojca.
W tym czasie nie będzie wojny między narodami, ludzie będą żyć w pokoju i spokoju.
W ten sposób opisuje Pismo Święte czas przyjścia Mesjasza; o tym, kiedy przyjdzie ten czas, ale nie mamy wystarczających informacji.

Wiara w przyjście Mesjasza jest również jednym z artykułów naszej wiary, z tego powodu jest potrzeba wierzyć w to przyjście i mieć nadzieję, że proroctwa naszych proroków dotyczące Mesjasza będą
wypełnione, tak jak w przeszłości wypełnily się inne proroctwa.

Powyże wspomniane wspierają następujące wersety Pisma Świętego:
 
Jednakże nawet wtedy, kiedy będę w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucę ich i nie będę się brzydził nimi do tego stopnia, żeby ich całkowicie zniszczyć i zerwać moje przymierze z nimi, bo Ja jestem Wieczny, ich Bóg. (3M 26:44)
 
Odwróci też i Wieczny, Bóg twój, twoje wygnanie i zlituje się nad tobą. Zgromadzi cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie cię Wieczny, Bóg twój, rozproszył. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi cię stamtąd Wieczny, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze. (5M 30:3-4)
 
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Wieczny, który ma litość nad tobą. (Iz 54:10)
 
I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Wiecznego, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Wiecznego. Upodoba sobie w bojaźni Wiecznego. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Wiecznego, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. (Iz 11:1-10)
 
Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Wieczny Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakowowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. (Ez 37:21-26)