Jdi na obsah Jdi na menu
 


Szóste przykazanie

 

Hadáwár haszíszí   הדּבר השּׁשּׁי

Nie będziesz zabijał. (2M 20:13)
 
לֹא תִרְצָח


Pytanie: Co nakazuje nam szóste przykazanie?

Odpowiedź:
Szóste przykazanie nam nakazuje nie zabijać, tj. nie pozbawiać życia w żaden sposób ani swojego ani sąsiada.

genocid.jpg


Pytanie: Czy każde pozbawienie życia jest bezprawnym morderstwem?

Odpowiedź:

W niektórych przypadkach pozbawienie życia nie jest morderstwem, na przykład jeśli to jest kara śmierci po decyzji sprawiedliwego sądu albo jeśli wrog został zabity w obronnej wojnie.

Pytanie: Jest niezbędne rozumieć to przykazanie w dosłownym sensie?

Odpowiedź:

Nie, to przykazanie należy rozumieć w szerokim znaczeniu: nie tylko zabijanie, ale wszelka niesprawiedliwość, obraza, każde upokorzenie i zniesławienie działaniem lub słowem, każda fizyczna lub moralna szkoda bliźniemu jest przedmiotem tego zakazu.
Pytanie: Jakie obowiązki wynikają ztego przykazania?

Odpowiedź:

Z tego przykazania wynika obowiązek ratowania bliźniego i pomocy w jego cierpieniu, i z tego powodu jesteśmy zobowiązani:

1.
Zapewnić pomoc umierającym, pomagać biednym i bezsilnym, opiekować sie wdowami sierotami i ubogimi, dbać o edukację sierot i odwiedzac chorych.

2. Powszechnie zachowywać się z miłosierdziem do bliźniego, i zachowywać się w sposób humanistyczny dla zwierząt.

3. Wybaczyć naszym wrogom i dążyć do pojednania i pokoju z nimi.


Pytanie: Jakie inne obowiązki wynikają z tego przykazania?

Odpowiedź:

Z tego przykazania wynika obowiązek małżeństwa w adekwatnym czasie, bo kto nie jest żonaty lub poślubiona w adekwatnym czasie zabija własne potomstwo.

Szóste
przykazanie potwierdzają następujące wersety Pisma Świętego:
 
Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Wieczny! (3M 19:18)
 
Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Wieczny, Bóg wasz! (3M 19:33-34)
 
Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Wiecny, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl: Blisko jest rok siódmy, rok darowania, byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Wiecznego przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem. Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Wieczny, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki. (5M 15:7-10)
 
Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy. (5M 24:21)
 
Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. (2M 23:5)
 
Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. (5M 25:4)
 
Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go wodą. (Prz 25:21)