Jdi na obsah Jdi na menu
 


Czwarte przykazanie

 

hadáwár hárewíí  הדבר הרביעי
 
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Wiecznego, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Wieczny niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Wieczny dzień szabatu i uznał go za święty. (2M 20:8-11)
 

decaloque.jpgPytanie: Co nakazuje nam czwarte przykazanie
?

Odpowiedź:

Czwarte przykazanie nakazuje nam pamiętać o dzieniu szabatu, czcić jego świętość, nie wykonawać w tym dniu żadnej
pracy, czcić sobotę jako dzień święty dla Wiecznego.
 


Pytanie: Co oznacza słowo sobota?

Odpowiedź:

Słowo sobota szabát oznacza dzień odpoczynku, i pochodzi z hebrajskiego rdzenia šáwat, który oznacza - zatrzymać/przerwać pracę, nie wykonawać żadnej pracy, odpocząć.


Pytanie: Dlaczego tak nazywamy ten dzień?

Odpowiedź:
Ponieważ Bóg stworzył w sześciu dniach niebo i ziemię i wszystko, co w nich jest, i siódmego dnia odpoczął, przestał robić wszelkie swoje dzieła.

 

Pytanie: O czym nam przypomina sobota i w pamięci czego była ustalona?

Odpowiedź:

Sobota przypomina nam stworzenie świata, a także Jedynego Boga Stwórce. Z tego powodu w czasie, gdy obserwujemy Szabat, zawsze przypominamy Jedynego Boga Stwórce i stworzenie świata.

Pytanie: Na co należy poświęcić sobotę?

Odpowiedź:

Sobota powinna być poświęcona cielesnemu odpoczynku, duchowej medytacji, do studiowania Prawa Tory i modlitwę.

 
 
Pytanie: Jakie prace są zakazane w tym dniu?

Odpowiedź:

Wszystkie prace bez wyjątku.
 
 
Pytanie: W jakich niektórych wyjątkowych przypadkach praca jest dozwolona?

Odpowiedź:

W przypadku nadzwyczajnego zagrożenia jest praca dozwolona, na przykład była dozwolona wojna w czasie Królestwa Izraela, a także w dzisiejszych czasach jest dozwolona obronna wojna. Praca jest dozwolona w nagłych przypadkach, takich jak powódź , pożar lub pomoc poważnie choremu.

Nasi nauczyciele wiary mówią: zagrożenie duszy (życia) ma przewagę przed Sobota - Sakánat nefesz dochá et haszabát סכּנת נפשׁ דּוֹחה את השּׁבּת.

Pytanie:
Jakie znaczenie dają nasi nauczyciele wiary w przestrzeganiu soboty?

Odpowiedź:

Jak ważne jest przestrzeganie soboty w naszym Prawie, znajdujemy w naukach naszych nauczycieli wiary:

Przykazanie o szabacie równa się wszystkim pozostałym przykazań Prawa - micwat szabat szekula keneged kol hamicwot מצות שּׁבּת שׁקוּלה כּנגד כּל המצוֹת.

 
Pytanie: Jak powinniśmy świętować sobotę?

Odpowiedź:
 
Szabat - sobota powinna być sprawowana w następujący sposób: trzeba modlić się dłużej niż w normalnym roboczym dniu, modlimy się w sobote-szabat specjalnymi dłuższymi zestawami modlitw - תּפלת שּׁבּת tefilat szabat, obowiązkiem jest przeczytać jedną część Prawa - פּרשׁה párászá, i jeden rozdział z Proroków - הפטרה haftára. Jest potrzebne przygotować świąteczne jedzenie, lepsze niż w normalnym roboczym dniu, a także odzież powina być świąteczna .

 
Pytanie: Jakie inne obowiązki wynikają z tego przykazania ?

Odpowiedź:
 
Obchody wszystkich innych świąt, które są nakazane przes Pismo Święte, pochodzą z tego przykazania .
 
A w ten sposób informuje o Szabacieprorok Izajasz:
 
Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Wiecznego - czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani wtedy znajdziesz twą rozkosz w Wiecznem. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakowa, twojego ojca. Albowiem usta Wiecznego to wyrzekły. (Iz 58:13-14 )