Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dziesiąte przykazanie

 

Hadáwár háesírí  הדּבר העשׂירי
 
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
(2M 20:17)
 

decaloque2.jpg


Pytanie: Co zabrania nam dziesiąte przykazanie?

Odpowiedź:

Dziesiąte przykazanie zakazuje:
1. Pragnąć czegoś, co należy do kogoś innego.

2. Myśleć o wszystkim, co należy do bliźniego, bo te myśli są drogę do złych czynów i wad.

3. Zazdrościć
bliźniemu jego szczęścia.


Pytanie:

Jak możemy uniknąć nieczystego pragnienia?

Odpowiedź:

Najlepszym sposobem jest: być zadowolonym ze swojego losu, być sumienny i pracowity, powoływać się na Boga. Dla wzmocnienia
nadzieji i oczyszczania serca warto czytać Pismo Święte, tak często jak jest to możliwe.


Pytanie: Co nakazuje nam to przykazanie?

Odpowiedź:

Dziesiąte przykazanie nakazuje nam mieć czyste myśli i być zadowolony ze swojej pozycji - טהוֹר לבב ושׂמח בּחלקוֹ tehor lewáw wesáméach bechelko.

Dziesiąte
przykazanie potwierdzają następujące wersety Pisma Świętego:
 
Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów - to je zabierają; biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. (Micheasza 2:1-2)
 
Lepiej mieć mało żyjąc sprawiedliwie, niż niegodziwie mieć wielkie zyski. (Prz 16:8)
 
Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego. (Prz 28:22)