Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posty

 

Comot  צוֹמוֹת

Oprócz Dnia Pojednania mamy jeszcze następnych pięć postów צוֹמוֹת comot, które były postanowene jak przypomnienia nieszczęść, które spotkały Lud Izraela.
O postach informuje nas Księga proroka Zachariasza, ale oznacza tylko miesiące postów:
Tak mówi Wieczny Zastępów: Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto przyjemne.

Dni miesiąca i wydarzenia związane z postami wyszczególnia Księga Izajasza, Druga Księga Królewska i Księga Nehemiasza.

1) Post dziewiątego dnia czwartego miesiąca צוֹם הָרְבִיעִי Com hárewíí został postanoweny jako przypomnienie rozbicia murów Jerozolimy, w czasie oblęgania miasta babilońskim królem Nabuchodonozem, jak jest napisane:
 
W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego dnia, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju, uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich; Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło Sedecjasza na stepie Jerycha; całe zaś jego wojsko opuściło go, idąc w rozsypkę. Pojmali więc króla i zaprowadzili go do Ribla w kraju Chamat, do króla babilońskiego, który wydał na niego wyrok. (Jer 52:6-9)

2) Post siódmego i dziesiątego dnia piątego miesiąca צוֹם הַחֲמִישִׁי Com hachamíszí, został postanowiony jako przypomnienie zniszczenia Jerozolimy i zapalania Świątyni w roku 586 przed obecna era.

Według naszych nauczycieli wiary, pomiędzy siódmym dniem piątego miesiąca i dziesiątym dniem piątego miesiąca była zniszczona Jerozolima, jak jest napisane:
W piątym miesiącu, siódmego dnia tegoż miesiąca, a był to dziewiętnasty rok panowania króla Nebukadnesara, króla babilońskiego, przybył Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, dworzanin króla babilońskiego, do Jeruzalemu. I spalił Świątynię Wiecznego, dom królewski i wszystkie domy w Jeruzalemie, wszystkie duże domy spalił ogniem. (2 Krl 25:8-9)
 
A w piątym miesiącu siódmego dnia tego miesiąca, był to dziewiętnasty rok króla Nebukadnesara, króla babilońskiego, przybył do Jeruzalemu Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, który należał do bezpośredniego otoczenia króla babilońskiego, I spalił przybytek Wiecznego i pałac królewski, i wszystkie domy Jeruzalemu; wszystkie duże domy spalił ogniem. (Jer 52:12-13)

3) Post 24-go dnia siódmego miesiąca צוֹם הַשְּׁבִיעִי Com haszewíí przypomina zabójstwo Gedalji syna Achikama, który był mianowany przez króla babilońskiego namiestnikiem Judei.
Gedalju zamordował Iszmael syn Netaniasza, jak jest napisane:
W siódmym miesiącu przybył Ismael, syn Netaniasza, syn Eliszamy, z rodu królewskiego, wraz z dziesięcioma mężami i zabili Gedaliasza oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Mispie. (2 Krl 25:25)

A dwudziestego czwartego dnia tego miesiąca zgromadzili się synowie izraelscy poszcząc, odziani w wory pokutne oraz z głowami posypanymi ziemią. (Neh 9:1)

4) Post dziesiątego dnia dziesiątego miesiąca צוֹם הָעֲשִׂירִי Com háasírí przypomina początek oblężenia Jerozolimy przez babilońskiego króla Nabuchodonozora, jak jest napisane:
 
W dziewiątym roku jego panowania, w dziesiątym miesiącu dziesiątego dnia tegoż miesiąca, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, wraz z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem, obległ je i usypał wokoło niego szańce. I miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedekiasza. (2 Krl 25:1-2)

Podczas postu wstrzymujemy się od wszelkiego jedzenia i napojów w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem postu dziesiątego dnia piątego miesiąca, kiedy jest post zakończony po modlitwie w kenasie, to jest około czasu obiadu.

Podczas postu dodajemy do zwykłych modlitw specjalne modlitwy zestawiane dla tych postów, i czytamy wersety, które odnoszą się do historycznych wydarzeń związanych z postem.

W czasie od postu dziewiątego dnia czwartego miesiąca do postu dziesiątego dnia piątego miesiąca czytamy każdą sobotę po obiedzie Ksiąge Lamentacji אֵיכָה Éjchá.
Ten czas jest czas smutku, i dlatego wszelka wesołość jest zabroniona.
Dziesiątego dnia piątego miesiąca czytamy Księge Hioba אִיּוֹב Ijów.