Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Dziesięciu przykazań

 

Dziesięć przykazań są podzielone na dwie części:
 
Pierwsza część obejmuje pierwsze cztery przykazania, które określa obowiązki człowieka wobec Boga.
 
Druga część obejmuje pozostałe sześć przykazań, które określają obowiązki człowieka wobec ludzi i wobec siebie samego.
 

mojzis1.jpg


Dziesięć przykazań są podstawą Prawa Bożego, które zostało dane Mojżeszowi.
Z Dziesięciu Przykazań wynikają obowiązki i przepisy zawarte w Prawie Mojżesza.

Podczas dania Dziesięciu przykazań na górze Synaj zawarł Bóg przez Mojżesza umowe z ludem Izraela.
Umowa ta została oparta na zobowiązaniu się, że wszystkie pokolenia ludu Izraela będą śledzić Dziesięć przykazań, i pełnić wszystkie zobowiązania wynikające z Dziesięciu przykazań.
Z tego powoduw księgach Mojżesza Dziesięć przykazań wspomniane sa jako Słowa umowy דּברי הבּרית Diwrej habrit i Tora (Pięć ksiąg Mojżesza) jak Księga umowy Séfer habrit ספר הבּרית.

Dziesięć przykazań były dane przez Boga na dwóch kamiennych tablicach, na każdej tablice było pięć przykazań, przykazania były wyryte na obu stronach tablic.

Tablice są określane jako Tablice świadectwa לחת העדת Luchot haedut, ponieważ były użyte jako świadectwo zawarcia umowy między Bogiem a ludem Izraela.

Z wyżej wymienionych faktów jasno wynika, że religia jest umowa między Bogiem a człowiekiem.

Wyżej wymienione twierdzenia
potwierdzają następujące wersety Pisma Świętego:
 
I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów. (2M 34:28)
 
Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. (2M 32:15)
 
Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Wieczny, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Wieczny zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. (2M 24:7-8)
 
Nie z wami tylko zawieram to przymierze i składam przysięgę, ale z każdym, który tu stoi z wami dzisiaj w obliczu Wiecznego, Boga naszego, i z każdym, kogo tu dzisiaj nie ma z nami. (5M 29:13-14)