Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trzecie przykazanie

 

Hadáwár haszlíszí   הדבר השּׁלישׁי
 
Nie wolno ci używać imienia Wiecznego, twego Boga, w sposób niegodny, bo Wieczny nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa jego imienia w sposób niegodny. (2M 20:7)

Pytanie:
Co nakazuje nam trzecie przykazanie?
 
Odpowiedź:

Trzecie przykazanie nakazuje nam:
1. Nie wymawiać imię Boga nadaremnie, w niepotrzebnych i bezsensowych rozmowach.

2. Nie bluźnić w imie Boga i nie mówić źle o Bogie.

3. Nie głosić
fałszywej przysięgi w imię Boga.


Pytanie: Co dalej uczy nas trzecie przykazanie
?

Odpowiedź:

Trzecie przykazanie dalej uczy nas czcić imię Boga
, wymawiając imię Boga z szacunkiem, i tylko w absolutnie niezbędnych przypadkach, gdy zwracamy się do Boga w modlitwach, prosząc lub w wdzięczności.
 
Pytanie:
 
Do czego dalej zobowiązuje nas trzecie przykazanie?
 
Odpowiedź:

Trzecie przykazanie zobowiązuje nas:

1. Przestrzegać wszystko to, co było obiecane w imię Boga, wszystkich przysiąg i obietnic danych Bogu.


2. Kłaniać się
w głębokim szacunku podczas modlitwy.


Wszystko to potwierdzają również inne części Pisma Świętego:
 
Ktokolwiek bluźni imieniu Wiecznego, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu. (3M 24:16)
 
Nie będziecie przysięgać fałszywie na Moje Imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Wieczny! (3M 19:12)
 
Lecz co z ust twych już wyszło, tego strzeż i wypełnij ślub, który twe usta złożyły jako dar dobrowolny Wiecznemu, Bogu twemu. (5M 23:24)