Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pismo Święte - Pisma

 

Pisma - Ketúwím כּתוּבים - zawierają jedenaście ksiąg:

Psalmy - Tehilím תּהלים

Przysłowia Salomona - Miszlej משׁלי
 
Hiob - Íjów איוֹב

Pieśń nad pieśniami - Szír haszírím שׁיר השׁירים

Rut - Rút רוּת 

Lamentacje Jeremiasza - Ejchá איכה

Kaznodziei - Kohelet קהלת 

Ester - Estér אסתר

Daniel - Dáníél דניאל

Ezdrasz i Nehemiasz - Ezrá úNechemjá עזרא וּנחמיה

Księga Kronik
I i II - Diwréj hajámím Alef weBet דברי הימים א׳ וב׳
 
 
Zawartością tych ksiąg jest:


Psalmy - Tehilim תּהלים - są liturgiczne pieśni i modlitwy.

Przysłowia Salomona - Miszlej משׁלי - są mądre i moralne lekcje .

Księga Hioba - Íjów איוֹב - to poetycka historyczna historia, która opisuje niepoznawalność dróg Bożych. Bohaterem tej historii jest cierpiacy Hiob.

Pieśń nad pieśniami - Szír haszírím שׁירה שׁירים - to alegoryczny poemat o miłości Boga do Ludu Izraela.

Księga Rut - Rút רוּת - zawiera pouczającą historię.
 
Lamentacje Jeremiasza - Ejchá איכה - jest historią, w której Jeremiasz narzeka nad zniszczoną Świątynią i wygnaniem Judejczyków.

Kaznodziei - Kohelet קהלת - jest odbiciem ponad nicości ziemskiego szczęścia.
 
Ester - Estér אסתר - jest historią o życiu judejskich wygnanców w perskim królestwie.

Daniel - Dáníél דניאל - jest biografia Daniela i jego proroctwa.
 
Księga Ezdrasz i Nehemiasz - Ezrá úNechemjá עזרא וּנחמיה - opisuje wyzwolenie Judejczyków z siedemdziesiątletniego babilońskiego wygnania i odnowienie Świątyni.

Księgi Kronik i II - Diwréj hajámím Alef weBet דברי הימים א׳ וב׳ - są genealogia ludzkiego ródu i kronika królów Izraela i Judei.
 

sinai1.jpg