Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pismo Święte - Prawo

sinai1.jpg

 
Jak było wspomniano prędzej, Pismo Święte składa się z trzech części; z Prawa תּוֹרה Tórá, Proroków נביאים Newíím i Pism כּתוּבים Ketúwím. Teraz będziemy wyjaśniać szczegółowo, co każda część zawiera.

A) Prawo Tórá תּוֹרה

Tórá (Prawo) składa się z pięciu ksiąg Mojżesza.
 
Pierwsza Księga Mojżesza - Genesis - Séfer Berészít ספר בּראשׁית - opowiada nam o stworzeniu Świata, o życiu pierwszych ludzi, o potopie , o podziale narodów, o wybraniu Abrahama, o jego podróży i o jego życiu, o życiu jego syna Izaaka, o życiu jego wnuka Jakowa i o życiu 12 synów Jakowa przed wyjściem do Egiptu.

Druga Księga Mojżesza - Exodus - Szemót שׁמוֹת - opowiada nam o niewoli Ludu Izraela w Egipcie, o jego wyzwolenii, o nadaniu Dziesięciu Przykazań Mojżeszowi na górze Synaj. Druga Księga Mojżesza także zawiera cywilne i karne prawa, nakaz zbudowania Namiotu Spotkani, wygląd Namiotu Spotkania i inne przepisy .

Trzecia Księga Mojżesza - Leviticus - Wajikrá / Tórat Kohaním ויקרא/תּוֹרת כּהנים - zawiera przepisy o ofiarach, świętach i niektóre inne przedpisy. W tej części również pisze o nagrodzie za przestrzeganie Prawa Bożego i o karze za naruszenie Prawa Bożego .

Czwarta Księga Mojżesza - Numeri - Bemidbar בּמדבּר - zawiera listę Izraela, opowiada o czterdziestu latach wędrówki przez pustynię, informuje nas o karach za różne przestępstwa, opowiada o walkach, które prowadzili Izraelici podczas ich wędrówki z narodami pogańskimi.

Piąta Księga Mojżesza - Deuteronomium - Dewarím / Miszné Tórá דּברים/משׁנה תוֹרה - zawiera rekapitulacje nauki Mojżesza. Piąta Księga Mojżesza mówi także o podboju wschodniego brzegu Jordanu i jego rozdzielenie wśród plemion Reúwen (Ruben), Gád (Gad) i połowy pokolenia Menasze (Manasses), zawiera pieśń Mojżesza, a na końcu również błogosławieństwo Mojżesza Ludu Izraela, które zrobił przed śmiercią.