Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dzień Pojednania

 

Jom kipúrím  יוֹם כִּפּוּרִים
 
Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Pojednania יוֹם כִּפּוּרִים Jom kipúrím.
Dzień Pojednania jest zwieńczeniem dziesięciu dni pokuty עֲשֶׂרֶת יְמֵי רַחֲמִים Aseret jeméj rachamím.
W tym dniu modlimy się do Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów.

Początkem Dnia Pojednania jest zachód słońca dziewiątego dnia siódmego miesiąca, Dzień Pojednania
kończy się o zmroku dziesiątego dnia siódmego miesiąca.
Poczas Dnia Pojednania jest nasz obowiązek ścisle przestrzegać post צוֹם Cóm, wstrzymujemy się od wszelkego jedzenia, napojów i wszelkich innych przyjemności.
Ten dzień poświęcamy przez pokute i modlitwe o przebaczenie wszystkich naszych grzechów.

Wieczorna modlitwa תְּפִלַּת עֶרֶב יוֹם כִּפּוּרִים Tefilat erew jom kipúrím zaczyna się wieczorem po zachodzie słońca, poranna modlitwa תְּפִלַּת בּקֶר יוֹם כִּפּוּרִים Tefilat boker jom kipúrím rozpoczyna się rano i trwa do zachodu słońca.
Wieczorna i poranna modlitwa odbywa się w kenasie.

Dzień Pojednania jest największym ze wszystkich świąt, to jest Szabat uroczystego odpoczynku שַׁבָּת שַׁבָּתוֹן Szabát szabátón lub również
Szabat Szabatów, wszystkie prace są w tym dniu zabronione.
 
Dziesiątego dnia jednak tego samego siódmego miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Wiecznemu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Wiecznym, Bogiem waszym.Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępię spośród jego ludu. Żadnej pracy wykonywać nie będziecie; jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukórzcie się więc. Dziewiątego dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat.

Nie będziemy tutaj szczegółowo opisywać, w jaki sposób należy wykonywać modlitwę w ten dzień, ani gdy jest nasza modlitwa godna Boga, ani kiedy będzie przez Boga akceptowana.

Jeżeli w ten dzień pokutujemy szczerze, będą
nam odpuszczone grzechy przeciwko Bogu.
Ale dla oczyszczenie od grzechów przeciw bliźniemu, jest niezbędne przed rozpoczęciem dnia zgodzić się z bliźnimi, wynagrodzić szkody, i prosić o przebaczenie מְחִילָה Mechílá.
W tym dniu mamy obowiązek przebaczać wszystkim, którzy przewinili przeciwko nam w jakiś sposób, tak samo jak inni przebaczaja nam nasze grzechy przeciwko nim.

W tych wersetach
prorok Izajasz mówi o tych, którzy uważają, że pozbawią się swoich grzechów tylko przez post, bez uzgodnienia z bliźnimi:
 
Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Wiecznemu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Wiecznego będzie twoją tylną strażą. (Izajasz 58:5-9)