Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak musi być wykonana modlitwa

 

Tenáéj hatefilá  תְּנָאֵי הַתְּפִלָּה
 
Według mniemania proroków i naszych nauczycieli wiary, nie może modlitwa być wykonana tylko jako zwykły rytuał, znaczenie ma tylko szczerze zrobiona modlitwa.
Bóg, który stworzył nasze serca i który zna nasze myśli nie potrzebuje naszych modlitw, Bóg nie ocenia nas po zewnętrznym i powierzchownym zachowaniu, ale sądzi nas za nasze wewnętrzne zachowania, to jest według naszych zamysłów, jak jest napisane:
 
Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Wieczny natomiast patrzy na serce. (1Sam 16:7)
 
Nasi nauczyciele wiary wyrażają ten fakt następującym przysłowiem:

Modlitwa bez nauczky jest jak ciało bez duszy.
 
תְּפִלָּה בְּלִי כַוָּנָה כְּגוּף בּלִי נְשָׁמָה׃
 
Lepiej nie modlić się, niż modlić się tylko formalnie i nieszczeze.
 
Człowiek nie ma odwiedzac kenasy w przypadku,kiedy nie jest w stanie w pełni koncentrować się na modlitwie i szczerze otworzyć swoje serce do Boga.
 
Ten, kto się modli bez koncentracji i szczerego serca grzeszy, bo oszukuje innych modlących się ludzi, i z tego powodu ten, kto się nie modli, przynajmniej nie grzszy i nie oszukuje.

Podczas modlitwy jest niezbędne być pobożny, w pełni skoncentrowany, i kłaniać się przed Bogiem w głębokim szacunku.
 
Człowiek nie należy zapominać, że stoi przed Królem Niebios, który wie wszystko o naszych myślach.
 
Nie modlimy się dla Boga, ale dla siebie.
 

pozice.jpg

 

 
Jeśli modlitwa pochodzi z serca, przynosi nam ogromną użyteczność.
 
Podczas modlitwy wspominamy wielkość Stwórcy, i z tego powodu pomaga nam podczas duchowej kontemplacji.
Duchowa kontemplacja daje nam możliwość poznać własna małość i śmiertelność.
W ten sposób modlitwa prowadzi nas do uznania naszej niedoskonałości i obłaskawia naszą arogancję, zmiękcza nasze serca, pomaga uczynić lepszymi nasze wadliwe moralności i umacnia sie w nasz sercach - wiara, nadzieja i miłość do Boga.
A tu mówi o modlitwie prorok Izajasz:
 
Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? (Iz 1:12)
Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! (Iz 1:15-17)

Tutaj widzimy, że modlitwa bez dobrego zamiaru nie jest przyjęta przez Boga, modlitwa musi być
załączana dobrym zamiarem.
 
W tych wersetach prorok Izajasz mówi w Imieniu Boga ku swoim współczesnym o szczere modlitwy:
 
I Wieczny mówi: Ponieważ ten lud przybliża się swymi ustami i wychwalają mnie tylko swymi wargami, lecz swe serce bardzo ode mnie oddalili, a ich bojaźń przede mną staje się przykazaniem ludzkim, którego się naucza, więc oto jestem - Ten, który znowu postąpi z tym ludem zdumiewająco, w sposób zdumiewający oraz z czymś zdumiewającym; i zginie mądrość ich mędrców, i skryje się zrozumienie ich mężów roztropnych. (Iz 29:13-14)
O użyteczności szczerej modlitwy nas informuje król Dawid:
 
Wieczny jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. (Ps 145:18-19)
Z wymienionych wersetów Pisma Świętego widzimy, że główna rola podczas modlitwy gra: bogobojność i koncentracja umysłu.
Ważniejsza jest jakość modlitwy, a nie ilość modlitw.
I z tego powodu krótka, ale szczera modlitwa wypowiedziana w pełnej koncentracji, ma większe znaczenie, i znajdzie u Boga więcej upodobania, niż długa ale nieszczera i mechaniczna modlitwa, wypowiedziana bez wewnętrznej koncentracji.

Dlatego jest lepiej modlić się krótko, ale szczerze i uważnie.

I z tego powodu przysłowie mówi:

Lepiej jest
modlić się niewiele, ale skoncentrowanie niż wiele, ale bez koncentracji.

Baczność i koncentracja umysłu jest możliwa tylko, kiedy człowiek rozumie znaczenii tego, co mówi.
Dlatego jest niezbędne zrozumieć sensu wymawiane modlitwy.

Nieszczęśliwie dla nas, poświęcamy bardzo mało czasu nauczaniu biblijnego języka
hebrajskiego, z tego powodu jest tylko kilka osób, które znają doskonale biblijny język hebrajski, a tylko niewielka liczba ludzi jest w stanie w pełni zrozumieć sensu naszych modlitw, które są ściśle w tym języku. (napisane w roku 1890)