Jdi na obsah Jdi na menu
 


O karze Bożej

 

Al Sáchár wáonesz méét háElohím  על שׂכר וענשׁ מאת האלהים 

trest.jpg

 
Pytanie:

Drugie przykazanie mówi nam:
Jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (2M 20:5-6 ); Co oznacza termin nienawiść do Boga, i jak ta nienawiść przejawia się?

Odpowiedź:

Nienawiść do Boga przejawia się niespełnieniem przykazań Bożych, to wynika ze słów
miłują i przestrzegają moich przykazań, to jest że miłują naprawdę oznacza przestrzegają przykazań Bożych. Tutaj widzimy, że ci, którzy wypełniają przykazańnia Boże, to oznacza ci, którzy kochają Boga są godni Bożej łaski i nagrody, i odwrotnie ci, którzy nie spełniają przykazań Bożych, to oznacza ci, którzy nienawidzą Boga, są za ich nienawiść ukarani przez Boga.

Pytanie:
Czy to jest sprawiedliwe, gdy Bóg karze człowieka? Dlaczego jest człowiek odpowiedzialny przed Bogiem za swoje czyny?

Odpowiedź:
 
Kara Boża jest absolutnie sprawiedliwa, bo człowiek jest istota obdarzona rozumem, który człowiekowi pozwala dokonywać wolnego wyboru i wolności w tym co sprawia בּחירה חפשׁת Bechírá cháfszit. I tak jeśli człowiek działa źle i zmierza swoje pragnienia złym kierunkiem, staje się przestępcą.

Jeśli by człowiek nie był obdarzony rozumem, i nie miał swobody działalności i wyboru, nie był by odpowiedzialny za swoje czyny. Dlatego jest nieuzasadnione wierzyć w przeznaczenie. My karaimi nie wierzymy w przeznaczenie, ponieważ nam Bóg dał wolność wyboru między dobrem a złem.

Pismo Święte mówi nam:
 
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. (5M 30:19 )