Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drugie przykazanie

 

Hadáwár haszéní  הדבר השֵׁנִי

Ja jestem Wieczny, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Wieczny, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (2M 20:2-6)
 

sinai1.jpg


Pytanie: Co nakazuje nam drugie przykazanie
?

Odpowiedź:
 
1. Uwierzyć, że Jedyny Bóg jest Stwórcą i Założycielem wszystkich stworzeń.
2. Modlić się tylko do Jedynego Boga i skierować nasze uczucia podczas modlitw tylko do Boga.
 
 
Pytanie: Co zabrania nam drugie przykazanie?

Odpowiedź:

Drugie przykazanie zabrania nam:

1. Wykazać boskich zaszczytów do kogoś innego niż Boga.

2. Robić wszelkie obrazowania Boga, a połączyć Boga z fizycznymi właściwości.

3. Wierzyć w przesądy, a nawet wierzyć wistnienie sił mistycznych i okultystycznych. Zabrania nam przepowiadać przyszłość i losy przez różne okultystyczne i magiczne praktyky.

Pismo Święte mówi nam:

Umrze tylko ta dusza, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie.
(Eze 18:20)

Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Wieczny spośród ognia na Horebie - abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety. (5M 4:15-16)

Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiałzaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. (5M 18:10-11)
 
Pytanie: Co dalej uczy nas drugie przykazanie?
 
Odpowiedź:
 
Drugie przykazanie dalej uczy nas, że każde zło jest karane, a każde dobro jest nagradzane.