Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ósme przykazanie

 

Hadáwár haszemíní  הדּבר השּׁמיני

Nie będziesz kradł. (2M 20:15)
 
לֹא תִגְנֹב

Pytanie: Co nakazuje nam ósme przykazanie?
 
Odpowiedź:

Ósme przykazanie zabrania nam kradzieży w ogóle, ale kradzież musi być zrozumiana w szerokim znaczeniu. Z tego przykazania wynika, że jest zakazane:

Rozbój - גּזלה gezilá - to oznacza zabranie przywłaszczenie rzeczy siła, przemocą w sposób jawny.

Kradzieżגּנבה genewá - to oznacza zabranie rzeczy w skrytosci.

Oszustwoעול áwel - to oznacza nabycie czegokolwiek z pomocą łgarstwa, na przykład przy pomocy fałszywych pieniędzy, użycia niedokładnej miary lub ciężarków podczas sprzedaży, sprzedaży rozwodnionych lub nadpłaconych produktów,
unikanie spłaty długówza pomocą fałszywej tożsamości, niewykonania obietnic i zobowiązań (np. testamentów), ukrywanie przestępców lub łupów.

Świętokradztwoחלוּל קדשׁ chilul kodesz - to oznacza uzurpacja czegokolwiek, co jest poświęcone Bogu lub tego co należy do Jego Świątyni.
 
Przekupstwoשׁחד szochad - to oznacza branie łapówek od zależnych lub podporządkowanych ludzi lub od oskarżonych; jeśli są z chciwosci bez przyczyny wywyższani ludzie którzy wywyższaniu nie zasługują; jeśli są z chciwosci bez przyczyny popierani, chronieni i zwalniani przestępcy lub jesli sa z chciwosci oskarżeni niewinni.

Pasożytnictwo מלאכת רמיה עצלוּת melechet remíjá aclut -
to oznacza jeśli ktoś dostał zapłate za usługę lub za pracę, które nie zrobił, to naprawdę znaczy, że tą zapłatę ukradł. Kiedy ktoś, kto jest w stanie pracować nie pracuje a żyje kosztem kogoś innego lub żyje z jałmużny, lub bez powodu z pieniędz publicznych .

Szantażowanieנשׁך neszech - to oznacza
jeśli ktoś wymusza swoje prawo nielegalnym lub gwałtownym sposobem, nadużywa dla własnej korzyści obcej pracy lub mienia, np. jeśli wierzyciel obarczy dłużnika lichwiarskim oprocentowaniem, jeśli ktoś zmusza zależnych ludzi niestosowną ciężką pracą lub niestosownymi podatkami, czynszami lub opłatami.
 

 

Pytanie: Co następnie nakazuje nam ósme przykazanie?

 

Odpowiedź:

Nie być chciwy שׂנאת בּצﬠ szinat beca

 

Miłość do prawdy - אהבת האמת ahawat háemet

Sprawiedliwośćמשׁפּט צדק miszpat cedek

Gorliwe wykonawanie obowiązków i pracowitość עשׂוֹת בּאמוּנה ואהבתה המלאכה asot beemuná weahawat hamelácha

 

Ósme przykazanie potwierdzają następujące wersety Pisma Świętego:

 

Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Wieczny! Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. (3M 19:11-13)

 

Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Wieczny, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej! (3M 19:35-36)

 

Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych. (5M 16:19)

 

Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. (5M 23:20)