Jdi na obsah Jdi na menu
 


O obowiązku studiowania Tory i o obowiązku uczenia się świętego języka hebrajskiego

 

Al chowat limúd haTórá úleszónáh hakedószá על חוֹבת למּוּד התּוֹרה וּלשׁוֹנהּ הקּדוֹשׁה
Prawo Mojżesza nakazuje jak obowiązek, każdemu kto przestrzega go: studiować i zrozumieć Prawu.

sefer_torah_anan_ben_david_synagogue.jpg

Prawo zostało napisane, i dane Mojżeszowi i naszym przodkom w biblijnym języku hebrajskim, który nazywamy jako święty język - לשׁוֹן הקּדשׁ leszón hakodesz.
Dla dokładnego i prawidłowego zrozumienie tekstu Prawa, tak samo jak dla zrozumienie modlitw a jest niezbędna znajomość świętego języka (ponieważ Prawo i modlitwy my karaimi czytamy w biblijnym języku hebrajskim).
Z tego powodu nasi nauczyciele wiary nakazali obowiązek studiowanie i znajomość świętego języku, włącznie gramatyki, przynajmniej do tego stopnia, że by każdy karaim był w stanie czytać, rozumieć i wyjaśniać Pisma Świętego i karaimskie modlitwy.
 
Powyższe wspomniane potwierdzają następujące wersety Pisma Świętego:
Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. (5M 5:1)
 
Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. (5M 11:19)
 
Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. (5M 6:7)
 
Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. (Joz 1:8)
 

sinai1.jpg