Jdi na obsah Jdi na menu
 


O obowiązkach wynikających z Prawa świętego

 

Al micwot haTórá  על מצוֹת התּוֹרה
 
Święte Prawo תּוֹרה zawiera nakazy i zakazy.
 
Święte Prawo zawiera wszystkie części prawodawstwa, to jest zawiera:
 
Przepisy religijne, które definiują zależności i obowiązki człowieka do Boga - Micwot szebéjn ádám léElóháv מִצְוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לֵאלֹהָיו.
 
Karne prawo i prawo cywilne, które definiują zależności i obowiązki człowieka ku siebie samemu - Micwot szebéjn ádám lacmó מִצְוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לעַצְמוֹ i ku innych ludzi - Micwot szebéjn ádám lachawéró מִצְוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ.
 
Celem tych przepisów jest tylko dobrodziejstwo ludzkości, to jest pokazują człowiekowi drogę, która mu może pomóc żyć szczęśliwe życie, i równocześnie dojść swoich osobistych celów i swojej misji.
 
Przepisy dzielą się na:
 
Nakazy - Micwat asé מִצְוַת עֲשֵׂה - to jest nakaz spełnić nakazane, na przykład:
 
Przez siedem dni spożywać będziecie chleb niekwaszony.(2M 12:15)
 
Zakazy - Micwat lo taase מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה - to jest nakaz nie robić zakazanych, na przykład:
 
Nie będziesz orał razem wołem i osłem. (5M 22:10)
 
Istnieją również przepisy które nie są nakazami ani zakazami, są to pozwolenia - Reszút רְשׁוּת.
 
Możesz uprawiać ubój i jeść mięso w obrębie twych murów. (5M 12:15)
 
Każdy nakaz i każdy zakaz prowadzi do dobrodziejstwa i użyteczności dla człowieka, który przestrzega te zakazy i nakazy, lub do dobrodziejstwa i użyteczności całej ludzkości.
Nie istnieje ani jeden przepis, który by nie miał powodu lub celu.
 
Ale nie zawsze Prawo wyjaśnia nam powód lub cel każdego osobistego nakazu lub zakazu, na przykład:
 
Nie wdziejesz sukni (szaatnéz) utkanej naraz z wełny i lnu. (5M 22:11)
 
Ale zawsze jesteśmy zobowiązani wierzyć i być przekoni, że każdy nakaz i zakaz ma za cel nasze dobrodziejstwo i użyteczność, jak jest napisane:

Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Wieczny! (3M 18:5)