Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dziewiąte przykazanie

 

Hadáwár hateszíí  הדּבר התּשׁיעי

Nie wolno ci fałszywie świadczyć jako świadek przeciw twemu bliźniemu. (2M 20:16)
 
Pytanie: Co zabrania nam dziewiąte przykazanie?

Odpowiedź:
Dziewiąte przykazanie zabrania nam fałszywie świadczyćprzeciw swemu bliźniemu, a także zabranione jest każde kłamstwo.

Pytanie:

Co uważamy
za krzywoprzysięstwo?

Odpowiedź:

Sądowe krzywoprzysięstwoעדוּת שׁקר בּמּשׁפּט edut szeker bamiszpát - Gdy ktoś fałszywie świadczy, oskarża lub pozywa.

Pozasądowe krzywoprzysięstwoמלשׁין malszín - jeśli ktoś zniesławia inną osobę, lub jeśli ktoś niesprawiedliwie karze inną osobę.

Pytanie:

Są dozwolone kłamstwa, których celem nie jest szkodzić bliźniemu?

Odpowiedź:
Ten rodzaj kłamstwa nie jest dozwolony dla dwóch powodów:

1.Nie jest to zgodne z miłością i szacunkiem do bliźniego

2.
Jeśli osoba nauczy się kłamać, kłamstwo stanie się jej nawykiem.


Dziewiąte
przykazanie potwierdzają następujące wersety Pisma Świętego:

Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. (2M 23:7)
 
Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi. (3M 19:16)
 
Nie będziesz złorzeczył głuchemu. (3M 19:14)
 
Ale miłujcie prawdę i pokój! (Zachariasz 8:19)
 
A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! (Zachariasz 8:16)
Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę - wyrocznia Wiecznego. (Zachariasz 8:17)
 
Chcę zgładzić takiego, co skrycie uwłacza bliźniemu. (Psalm 101:5)
 
Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami. (Psalm 101:7)
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. (2M 20:16)